Krishna Kanha Palace

Agra, Uttar Pradesh - 282 007