Hotel Platinum Inn

3 Star  

Vasna, Ahmedabad, Gujarat - 380 007

Hotel Platinum Inn, Ahmedabad - In & Around

Name of attraction Distance (kms) Distance (miles)
Airport 11.0 6.83
Ashram Road 5.0 3.1
Bus stand 5.0 3.1
Gandhi Ashram 9.0 5.59
House of MG 5.0 3.1
Kankariya Lake 7.0 4.34
Railway station 7.0 4.34
Sanand 20.0 12.42
Swaminarayan mandir 0.5 0.31
dharnidhar temple 0.5 0.31