Hotel Sai Raj Lodging

Station Road, Aurangabad, Maharashtra - 431 005