Hotel Indraprastha

Gandhi Nagar, Bangalore, Karnataka - 560 009