Suvarna Samphala Inn

2 Star  

Aditya Nagara, Bangalore, Karnataka - 560 097

Suvarna Samphala Inn, Bangalore - Photos & Videos