Hotel Himalaya Park

3 Star  

Supela, Bhilai, Chhattisgarh - 490 001