Haveli Braj Bhushanjee

1 Star  

Balchand Para, Bundi, Rajasthan - 323 001

Haveli Braj Bhushanjee, Bundi - In & Around

Name of attraction Distance (kms) Distance (miles)
Bundi Palace 3.0 1.86
Chaurasi Khambon ki Chhatri 3.0 1.86
Jait Sagar Lake 3.0 1.86