Hotel Princess palace

Chhatarpur, Madhya Pradesh - 471 001