New Rajdhani Hotel & Guest House

Airport-Gandhi Nagar Highway, Gandhinagar, Gujarat - 382 007

New Rajdhani Hotel & Guest House, Gandhinagar - In & Around

Name of attraction Distance (kms) Distance (miles)
Ahmedabad Railway Station 25.0 15.53
Akshardham 6.0 3.72
Gandhinagar Ashram 10.0 6.21
Indroda Nature Park 3.0 1.86
Pathikashram S.T. Bus Stop 2.0 1.24
Sardar Vallabhbhai Patel International Airport 17.0 10.56
Teen Darwaza 24.0 14.91