Shankar Hotel

Mandrem, Goa - 403 527

Shankar Hotel, Goa - Photos & Videos