V & M Calisto Guest House

1 Star  

Mandrem, Goa - 403 527

V & M Calisto Guest House, Goa - In & Around

Name of attraction Distance (kms) Distance (miles)
Arambol Beach 5.0 3.1
Ashvem Beach 1.0 0.62
Goa International Airport 54.0 33.55
Kalacha Beach 6.0 3.72
Madhalamaj Bus Stop 1.0 0.62
Mandrem Beach 0.5 0.31
Pernem Railway Station 18.0 11.18