Aurum

3 Star  

Khatipura, Jaipur, Rajasthan - 302 012

Aurum, Jaipur - In & Around

Name of attraction Distance (kms) Distance (miles)
Airport 12.0 7.45
Amber Fort 15.0 9.32
Chokhi Dhani Restaurant 15.0 9.32
Hawa Mahal 15.0 9.32
Jal Mahal 15.0 9.32
Market 4.0 2.48
Railway Station 4.0 2.48
Raj Mandir 7.0 4.34
Vaishali Nagar 1.0 0.62