Hotel Gem Plaza

Station Road, Jaipur, Rajasthan - 302 006