Paul Avenue Hotel

Vanasthali Marg, Jaipur, Rajasthan - 302 001