Sanjary Palace

Sansar Chandra Road, Jaipur, Rajasthan - 302 001