The Theme, Jaipur

3 Star  

Tonk Road, Jaipur, Rajasthan - 302 029