Chokhi Dhani desert Camp resort

4 Star  

Sam Dunes, Jaisalmer, Rajasthan - 302 003

Starting from Rs. 6,232
Choose Dates

Chokhi Dhani desert Camp resort, Jaisalmer - In & Around

Name of attraction Distance (kms) Distance (miles)
Amar-Sagar 6.0 3.72
Bada Bagh 6.0 3.72
Baisakhi 16.0 9.94
Gadisagar Lake 10.0 6.21
Jaisalmer Fort 10.0 6.21
Jodhpur Airport 300.0 186.41
Khabha 30.0 18.64
Kuldhara Village 42.0 26.09
Luderwa 16.0 9.94
Mool-Sagar 8.0 4.97
Ram-Kunda 11.0 6.83
Sam Sand Dunes 3.0 1.86
Sam Village 4.0 2.48