Gorbandh Palace - Jaisalmer

3 Star  

Sam Sand Dune Road, Jaisalmer, Rajasthan - 345 001

Gorbandh Palace - Jaisalmer, Jaisalmer - Photos & Videos