Mahadev Resort

4 Star  

Sam Dunes, Jaisalmer, Rajasthan - 345 001