Raj Resort

3 Star  

Sam Sand Dune Road, Jaisalmer, Rajasthan - 345 001