Hotel J P Palace

Nagar Nigam, Jhansi, Uttar Pradesh - 284 001