Samsara Resort

Dechu, Jodhpur, Rajasthan - 342 314

Starting from Rs. 20,922
Choose Dates

Samsara Resort, Jodhpur - In & Around

Name of attraction Distance (kms) Distance (miles)
Agolai 75.0 46.6
Airport 115.0 71.45
Balesar 53.0 32.93
Bara Mandla 18.0 11.18
Jaisalmer 150.0 93.2
Jodhpur 115.0 71.45
Lawan 37.0 22.99
Mandla Shodavati 12.0 7.45
Shaitrawa 18.0 11.18
Sutharo Ka Bas 18.0 11.18