Hotel Sri Maniya

Sannathi Street, Kanyakumari, Tamil Nadu - 629 702