Osaka Guest House

Khajuraho, Madhya Pradesh - 471 606

Osaka Guest House, Khajuraho - Photos & Videos