The Khajuraho Cottage

Khajuraho, Madhya Pradesh - 471 606

The Khajuraho Cottage, Khajuraho - Photos & Videos