The Ladakh Sarai

3 Star  

Ayu, Leh, Jammu & Kashmir - 194 101

The Ladakh Sarai, Leh - Photos & Videos