Hotel Surbhi

2 Star  

Vashisht Road, Manali, Himachal Pradesh - 175 131