Godavari Inn

Dahisar, Mumbai, Maharashtra - 401 104