Raj Hotel

Santacruz, Mumbai, Maharashtra - 400 055