Pavitram Holiday Inn

2 Star  

Devikulam, Munnar, Kerala - 685 613