Hotel Manorath

Sharanpur Road, Nashik, Maharashtra - 422 002