Hotel Navi Mumbai

Vashi, Navi Mumbai, Maharashtra - 400 705