Hotel Three Star

3 Star  

Kharghar, Navi Mumbai, Maharashtra - 410 210