Hotel Vashi Inn

Vashi, Navi Mumbai, Maharashtra - 400 703

Hotel Vashi Inn, Navi Mumbai - In & Around

Name of attraction Distance (kms) Distance (miles)
Bus Stand 0.2 0.12
Cinema Hall 0.1 0.06
Hospital 0.0 0.0
Mall 0.5 0.31
Vashi Station 1.0 0.62