Hotel Vashi Inn

Vashi, Navi Mumbai, Maharashtra - 400 703