Hotel Gush International Dx.

Paharganj, Delhi - 110 055