Hotel Seventh Dream & Cafe

Pushkar, Rajasthan - 305 022

Hotel Seventh Dream & Cafe, Pushkar - In & Around

Name of attraction Distance (kms) Distance (miles)
Ajmer 14.0 8.69
Budha Pushkar Halt Railway Station 2.5 1.55
Jaipur International Airport 150.0 93.2
Prithviraj Smarak 15.0 9.32
Pushkar Lake 0.5 0.31
Pushkar Lake Palace 0.7 0.43