Hotel Kum Kum Palace

Rudraprayag, Uttaranchal - 246 475