Vasundhara Resorts

Rudraprayag, Uttaranchal - 246 421

Vasundhara Resorts, Rudraprayag - In & Around

Name of attraction Distance (kms) Distance (miles)
Agastmuni Ashram 1.0 0.62
Chopta 14.0 8.69