Bharari Regency

Shimla, Himachal Pradesh - 171 001