East Bourne Resort & Spa

4 Star  

Khalini, Shimla, Himachal Pradesh - 171 002