Chinar Houseboat

Dal Lake, Srinagar, Jammu & Kashmir - 190 001

Chinar Houseboat, Srinagar - Photos & Videos