Heritage Inn

Barbar Shah, Srinagar, Jammu & Kashmir - 190 001