Hotel Habitat

1 Star  

Khyam Chowk, Srinagar, Jammu & Kashmir - 190 001

Hotel Habitat, Srinagar - In & Around

Name of attraction Distance (kms) Distance (miles)
Dal lake 3.0 1.86
Nagin lake 5.0 3.1