Hotel Heeposh

1 Star  

Khyam Chowk, Srinagar, Jammu & Kashmir - 190 001

Hotel Heeposh, Srinagar - In & Around

Name of attraction Distance (kms) Distance (miles)
Hari Parbat 5.0 3.1
Mughal Gardens 4.0 2.48
Mughal Gardens 4.0 2.48
Shankaracharya Temple 6.0 3.72
Srinagar Airport 15.0 9.32
The Sheri Kashmir International Auditorium 2.0 1.24