Hotel J H Bazaz

3 Star  

Dalgate, Srinagar, Jammu & Kashmir - 190 001

Hotel J H Bazaz, Srinagar - In & Around

Name of attraction Distance (kms) Distance (miles)
Dal Lake 2.0 1.24
Hospital 0.0 0.0
Mughal Gardens 2.0 1.24
Shankarachariya Temple 2.0 1.24
Shopping streets 2.0 1.24
Srinagar international Airport 12.0 7.45