Hotel Japanese

Srinagar, Jammu & Kashmir - 190 001