Hotel Taimoor

2 Star  

Khyam Chowk, Srinagar, Jammu & Kashmir - 190 001

Hotel Taimoor, Srinagar - In & Around

Name of attraction Distance (kms) Distance (miles)
Hari Parbat 3.0 1.86
Khyam Bus Stop 0.5 0.31
Nishat Mughal Gardens 10.0 6.21
Shankaracharya Temple 8.0 4.97
Srinagar International Airport 13.0 8.07
Srinagar Railway Station 12.0 7.45