Houseboat Convoy

Dal Lake, Srinagar, Jammu & Kashmir - 190 001