Jamal Resort

4 Star  

Nishat, Srinagar, Jammu & Kashmir - 191 121

Jamal Resort, Srinagar - In & Around

Name of attraction Distance (kms) Distance (miles)
AIRPORT 20.0 12.42
CHASHMA SHAHI GARDEN 5.0 3.1
CITY CENTRE LAL CHOWK 7.0 4.34
DACHIGAM WILDLIFE SANCTUARY 8.0 4.97
DAL LAKE 0.5 0.31
HARVAN BAGH 6.0 3.72
HAZRATBAL SHRINE 7.0 4.34
NISHAT BAGH 0.5 0.31
PARI MAHAL 7.0 4.34
ROYAL SPRINGS GOLF COURSE 5.0 3.1
SHALIMAR BAGH 1.0 0.62
SHANKARACHARYA TEMPLE 11.0 6.83
TULIP GARDENS 4.0 2.48